er navnet på min privatpraksis, hvor jeg tilbyr mine tjenester som psykiater. 

Det handler i hovedsak om å:

  • utrede og behandle plager knyttet til psykiske lidelser 
  • gjøre en «second opinion» - en ny vurdering og gjennomgang av tidligere utredning 
  • skrive spesialisterklæringer til f.eks. NAV eller andre offentlige instanser. 
  • bistå ved kriser, f.eks  i forbindelse med konflikter, med analyse og utarbeidelse av tiltak i en  fastlåst situasjon 
  • arrangere egne kurs som løpende annonseres 
  • holde foredrag eller større kurs for organisasjoner, skole, offentlig ansatte o.l. 

Du trenger ikke henvisning for å få konsultasjon hos meg. Likevel kan det være en fordel om din fastlege sender henvisning. Slik får jeg bakgrunnsinformasjon som gjør det lettere å få rask oversikt, og vi kan komme fortere i gang med det du ønsker å få hjelp til.

Noen lurer på forskjellen på en psykolog og en psykiater. En psykolog har tatt en seksårig universitetsutdannelse innen psykologi og gjerne spesialisering etterpå. En psykiater har legeutdannelse og i tillegg en fem års spesialistutdanning innen psykiatri. For pasienten vil hovedforskjellen mellom å gå til psykolog og psykiater handle om at psykiateren i tillegg til å drive utredning og behandling med ulike terapeutiske metoder, også kan forskrive medisiner og følge opp medikamentell behandling. Som lege har psykiateren også generell kunnskap om sykdommer, noe som er nyttig når vi skal forsøke å skille mellom psykisk lidelse og somatiske (kroppslige) sykdommer.

 
Psykiater Kragh Nyhus har kontor i Kapp Næringshage (Kapp Melkefabrikk), på Kapp, 15 km sør for Gjøvik. Bussen (Ring-ruta) har stoppested ca 400m fra kontoret. Det er egen inngang vis a vis inngangen til Kulturskolen.

Hvis du kommer med bil kan du parkere på parkeringsplassen ved Kulturskolen på Kapp Melkefabrikk. Det betyr at du kjører rett frem, ned der hvor veinummeret sier 40-48 (selv om adressen på Kapp Næringshage er Fabrikkvegen 52). Der har jeg egen inngang som er skiltet med "Psykiater Kragh Nyhus".

Hvis du går, kan du se etter skiltet med "Psykiater Kragh Nyhus" på hjørnet rett over for Kulturskolen og ved siden av min inngangsdør.

Om du velger å gå inn hovedinngangen i Kapp Næringshage, ligger Psykiater Kragh Nyhus inn til høyre, inn forbi toalettene.